A A A

ZESPÓŁ HACCP

Zespół HACCP - multidyscyplinarny zespół HACCP powołany w celu przygotowania, wdrożenia, utrzymania oraz przeglądu systemu zarządzania HACCP.