A A A

ZDOLNOŚĆ

Zdolność - możliwość organizacji, systemu lub procesu dotycząca realizacji wyrobu, który spełnia wymagania określone dla tego wyrobu.