A A A

ZASADY HACCP

Siedem głównych zasad:

Zasada 1 - Przeprowadź analizę zagrożeń
Zasada 2 - Ustal krytyczne punkty kontrolne
Zasada 3 - Ustal limity krytyczne dla każdego z punktów kontrolnych
Zasada 4 - Ustal procedury monitorowania krytycznych punktów kontrolnych
Zasada 5 - Ustal działania korygujące
Zasada 6 - Procedury weryfikacji systemu
Zasada 7 - Ustal dokumentacje