A A A

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania.