A A A

ZAPIS

Zapis - dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub powody przeprowadzonych działań.