A A A

ZAGROŻENIA ISTOTNE

Zagrożenia istotne – potencjalne zagrożenia wymagające kontroli w ramach krytycznych punktów kontroli systemu HACCP zgodnie z analizą zagrożeń.