A A A

ZAGROŻENIA

Zagrożenia – biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki / organizmy, które, gdy są obecne w wyrobie w czasie konsumpcji, mogą spowodować, że wyrób nie jest bezpieczny.