A A A

ZADOWOLENIE KLIENTA

Zadowolenie klienta - percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione.