A A A

WERYFIKACJA SYSTEMU HACCP

Weryfikacja systemu HACCP – systematyczna ocena obejmująca między innymi metody auditowania, pomiarów oraz pozostałe oceny - inne niż monitorowanie - w celu określenia czy system zarządzania HACCP spełnia wymagania niniejszej normy, czy jest pod kontrolą oraz czy spełnia wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności.