A A A

WARTOŚCI KRYTYCZNE

Wartości krytyczne – poziom / wartość, która jednoznacznie oddziela to co jest możliwe do zaakceptowania od tego co nie jest możliwe do zaakceptowania.