A A A

WALIDACJA SYSTEMU HACCP

Walidacja systemu HACCP – potwierdzenie – w oparciu o przedstawienie obiektywnych dowodów – że system zarządzania HACCP zawierający elementy systemu HACCP, zapewnia bezpieczeństwo żywności.