A A A

WADA

Wada - niespełnienie wymagania odnoszącego się do zamierzonego lub wyspecjalizowanego użytkowania. UWAGA - Różnica między pojęciami wada a niezgodność jest ważna, ponieważ ma konotacje prawne, w szczególności te, które są związane z zagadnieniami odpowiedzialności za wyrób. W rezultacie zaleca się stosowanie terminu „wada” z największą ostrożnością.