A A A

SYSTEM ZARZĄDZANIA HACCP

System zarządzania HACCP – system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia oraz zawiera trzy podstawowe elementy: system zarządzania, systemem HACCP oraz środki Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP.