A A A

SYSTEM HACCP

System HACCP – system identyfikujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności poprzez krytyczne punkty kontroli.