A A A

SYSTEM

System - zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów.