A A A

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna - przypisanie odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między ludźmi.