A A A

ŚRODKI KONTROLNE

Środki kontrolne – działania wymagane w celu zapobiegania zagrożeniom lub eliminacji zagrożeń albo też redukujące ryzyko do akceptowalnego poziomu.