A A A

SCHEMAT PROCESU PRODUKCJI

Schemat procesu produkcji – schematyczne przedstawienie kolejnych kroków lub operacji procesu stosowanych w produkcji danego wyrobu.