A A A

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Polityka bezpieczeństwa żywności - najwyższe kierownictwo organizacji powinno określić oraz udokumentować cele, politykę oraz zaangażowanie w zakresie identyfikacji, oceny oraz kontroli zagrożeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności.