A A A

PLAN HACCP

Plan HACCP - jeśli w wyniku analizy zagrożeń wymagany jest plan HACCP, organizacja powinna opracować plan HACCP, który określa zagrożenia związane z procesem produkcji, miejsca, gdzie zagrożenia powinny być kontrolowane (krytyczne punkty kontroli (CCP)), wartości krytyczne, które należy monitorować dla wybranych krytycznych parametrów kontrolnych, przyjęte metody monitorowania oraz częstotliwość monitorowania, stosowane działania naprawcze jeśli system monitorowania wykaże, iż krytyczny punkt kontroli (CCP) jest poza kontrolą, odpowiedzialności w zakresie monitorowania / kontrolowania każdego Krytycznego Punktu Kontroli (CCP), powiązania z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, miejsca zapisów z monitorowania / kontrolowania.