A A A

PLAN HACCP

Plan HACCP – dokument przygotowany zgodnie z Zasadami HACCP w celu opanowania odpowiednich zagrożeń zgodnie z zakresem wdrożenia Systemu HACCP.