A A A

NIEZGODNOŚĆ

Niezgodność - niespełnienie wymagania.