A A A

NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO

Najwyższe kierownictwo - osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują.