A A A

LIMITY KRYTYCZNE CCP

Limity krytyczne dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego (CCP) - dla wybranych, monitorowanych parametrów każdego krytycznego punktu kontrolnego (CCP) należy ustalić wartości krytyczne. Należy wykazać, iż wybrane wartości krytyczne spowodowały redukcję, eliminację lub zapobiegają powstawaniu zagrożeń.