A A A

KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI CCP

Krytyczne punkty kontroli CCP – punkt, procedura, operacja lub etap w łańcuchu produkcji żywności w którym można zastosować kontrolę i który jest istotny dla zapobiegnięcia lub eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywnościowego albo dla redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu.