A A A

KONTROLA ZAGROŻEŃ

Kontrola zagrożeń - określenie środków kontrolnych - organizacja powinna określić środki kontrolne (działania prewencyjne) dla każdego zagrożenia. Środki kontrolne (działania prewencyjne) powinny zapobiec powstawaniu zagrożeń, eliminować zagrożenia lub redukować do poziomu akceptowalnego.