A A A

KONTROLA HACCP

Kontrola HACCP – stan, w którym właściwe procedury są przestrzegane a wartości krytyczne nie są przekroczone.