A A A

KLIENT

Klient - organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób.