A A A

JAKOŚĆ

Jakość - stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.

UWAGA1 Termin „jakość” można stosować z przymiotnikami takimi jak niska, dobra, doskonała.
UWAGA2 „Inherentny”, jako przeciwny do „przypisany”, oznacza istniejący sam w sobie, szczególnie jako właściwość.