A A A

IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Identyfikowalność - zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania.