A A A

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Identyfikacja oraz ocena zagrożeń - Należy zidentyfikować oraz ocenić wszystkie potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się w obszarze objętym systemem zarządzania HACCP. Zagrożenia te należy ocenić biorąc pod uwagę poziom niebezpieczeństwa i prawdopodobieństwo wystąpienia. Identyfikację i ocenę zagrożeń należy udokumentować.