A A A

HACCAP

HACCAP - poprawna pisownia HACCP, z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.