A A A

HACAP

HACAP - poprawna pisownia HACCP, z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.