A A A

GHP - DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna są to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.