A A A

GDP - DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA

GDP - Dobra Praktyka Dystrybucji – środki zapobiegawcze takie jak: wewnętrzne i zewnętrzne warunki dotyczące organizacji, stosowane w celu uniknięcia lub zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia wyrobu ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.