A A A

ETAPY HACCP - WDROŻENIE

Przy wdrażaniu w praktyce systemu HACCP Kodeks Żywieniowy zaleca przeprowadzenie 12 etapów działań:

Etap I - Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP
Etap II - Utworzenie zespołu HACCP
Etap III - Opisanie produktu wraz z określeniem przewidywanego sposobu wykorzystywania produktu przez konsumenta.
Etap IV - Opracowanie schematu procesu technologicznego
Etap V - Weryfikacja schematu procesu technologicznego
Etap VI - Sporządzenie list wszystkich ewentualnych zagrożeń związanych z każdym etapem produkcji oraz listy wszystkich środków prewencyjnych do kontroli danego zagrożenia.
Etap VII - Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
Etap VIII - Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
Etap IX - Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
Etap X - Ustalenie działań korygujących
Etap XI - Ustalenie procedury weryfikacji
Etap XII - Prowadzenie dokumentacji i zapisów