A A A

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Działania zapobiegawcze - działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności (lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej.