A A A

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Działania naprawcze – działania podejmowane gdy wyniki monitorowania wskażą, że wartości krytyczne zostały przekroczone, lub gdy ustalone procedury nie były przestrzegane.