A A A

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Działania korygujące - działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.