A A A

DOWÓD OBIEKTYWNY

Dowód obiektywny - dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś. UWAGA Dowód obiektywny można uzyskać przez obserwację, pomiar, badania lub innymi środkami.