A A A

DOSTAWCA

Dostawca - organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób.