A A A

CEL DOTYCZĄCY JAKOŚCI

Cel dotyczący jakości - przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości.