A A A

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Bezpieczeństwo żywności – gwarancja, że wyrób nie stanowi zagrożenia dla konsumenta gdy jest używany i/lub konsumowany zgodnie z przeznaczeniem.