A A A

ANALIZA ZAGROŻEŃ

Analiza zagrożeń - sporządzanie listy potencjalnych zagrożeń na wszystkich etapach od wytwarzania do konsumpcji, identyfikacja zagrożeń których wyeliminowanie lub redukcja do akceptowanej wartości są istotne dla bezpieczeństwa żywności, wybór środków kontrolnych dla każdego z zagrożeń.