A A A

Dokumentacja HACCP » Inne branże (wzorcowa)

Dokumentacja HACCP wzorcowa - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK036)

Cena:199.00zł z VAT
Wysyłka w 24 godziny
Masz pytanie? Napisz!

Kompletna, wypełniona przykładowymi danymi, dokumentacja HACCP do samodzielnego wdrożenia w firmach handlowych, dystrybucyjnych i innych (również biura handlowe).


Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzeń wykonawczych oraz Codex Alimentarius, czyli tzw. Kodeksu Żywnościowego, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opracowany system HACCP w tym analiza zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych CCP obejmuje cały schemat technologiczny funkcjonowania wzorcowej firmy (przyjęcie produktów, magazynowanie, transport, copacking, wydanie itp.).

 
Chcesz prowadzić firmę zgodnie z przepisami prawa?
Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga wdrożenia HACCP?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo oferowanych produktów?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja HACCP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.

Pamiętaj tylko, że podstawą wdrożenia HACCP jest Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.
 
Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Profesjonalna obsługa. Publikacja spełniła moje oczekiwania.
 
Teresa z Sandomierza

Najwyższa jakość obsługi i treści zawartych w dokumentacji.
 
Ewa z Krakowa

 

Zawartość wzorcowej dokumentacji HACCP:

- Księga HACCP (Zrealizowane wymogi ustawowe i Kodeksu Żywnościowego);
- Analiza zagrożeń i wyznaczone krytyczne punkty kontrolne CCP;
- Zbiór procedur i instrukcji;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrożenia systemu HACCP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację HACCP. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia HACCP.


Spis treści Księgi HACCP:
 
1. Profil zakładu
2. Normy związane
3. Definicje
4. Wymagania systemu HACCP
4.1. Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.1.a. Polityka bezpieczeństwa żywności
4.1.1.b. Zakres systemu HACCP
4.1.2. Organizacja
4.1.2.1.a. Schemat organizacyjny
4.1.2.1.b. Odpowiedzialność i uprawnienia
4.1.2.2. Szef zespołu HACCP
4.1.2.3. Zespół HACCP
4.1.2.4. Szkolenia oraz kwalifikacje: świadomość zasad bezpieczeństwa żywności
4.1.3. Przegląd kierownictwa
4.2. Wymagania systemu HACCP
4.2.1. Wymagania ogólne
4.2.2. Plan HACCP
4.2.3. GMP
4.3. Nadzór nad dokumentami
4.4. Analiza zagrożeń
4.4.1. Wymagania ogólne
4.4.2. Opis produktu
4.4.3. Identyfikacja sposobów zastosowania wyrobu
4.4.4. Schemat procesu, plan sytuacyjny
4.4.5. Identyfikacja oraz ocena zagrożeń
4.5. Kontrola zagrożeń
4.5.1. Określenie środków kontrolnych
4.5.2. Krytyczny punkt kontrolny CCP
4.5.3. Limity krytyczne dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego CCP
4.5.4. System monitorowania dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego CCP
4.5.5. Działania naprawcze dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego CCP
4.6. Środki GMP
4.6.1. Identyfikacja środków GMP
4.6.2. Dokumentowanie środków GMP
4.7. Działania w systemie HACCP
4.7.1. Zapisy w systemie HACCP
4.7.2. Postępowanie z wyrobem niezgodnym
4.7.3. Informowanie stron oraz wycofanie wyrobu
4.7.4. Nadzór nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań oraz metodami analitycznymi
4.8. Utrzymanie systemu HACCP
4.8.1. Wymagania ogólne
4.8.2. Komunikacja z zespołem HACCP
4.8.3. Weryfikacja systemu HACCP
5. Lista załączników do Księgi HACCP
6. Dokumenty związane z Księgą HACCP
 
Zawarte formularze HACCP
 
Rejestr pracowników
Specyfikacja grup produktów
Schemat technologiczny dystrybucji
Arkusz identyfikacji
Arkusz identyfikacji - warunki chłodnicze
Arkusz identyfikacji - warunki niechłodnicze
Drzewo decyzyjne
Arkusz Kontroli CCP1
Arkusz Kontroli CCP2
Rejestr monitorowania CCP1 i CCP2
Karta niezgodności
Karta reklamacji

Zawarte procedury HACCP
 
Procedura szkoleń personelu
Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi
Procedura postępowania z produktem niezgodnym
Procedura informowania stron oraz wycofanie wyrobu, reklamacje
Nadzór nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań oraz metodami analitycznymi
Komunikacja z Zespołem HACCP