A A A

Dokumentacja HACCP » Piekarnia

Dokumentacja HACCP dla piekarni - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK028)

Cena:199.00zł z VAT
Wysyłka w 24 godziny
Masz pytanie? Napisz!

Kompletna, wypełniona przykładowymi danymi, dokumentacja HACCP do samodzielnego wdrożenia w zakładach piekarniczych.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzeń wykonawczych oraz Codex Alimentarius, czyli tzw. Kodeksu Żywnościowego, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Chcesz prowadzić zakład zgodnie z przepisami prawa?
Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga wdrożenia HACCP?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne produktów?

Odpowiedź twierdząca chociaż na jedno z pytań oznacza, że dokumentacja HACCP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz.

Pamiętaj tylko, że podstawą wdrożenia HACCP jest Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.
 
Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 

Kilka opinii naszych Klientów:

Dla wszystkich piekarni chcących spełnić wymagania prawne stawiane przez Sanepid.
 
Anna z Wrocławia

Warto. Polecem. Dokumentacja HACCP pomogła nam wdrożyć system.
 
Krzysztof z Krakowa

 
 

Zawartość dokumentacji HACCP dla piekarni:

- Księga HACCP (Zrealizowane wymogi ustawowe i Kodeksu Żywnościowego);
- Analiza zagrożeń i wyznaczone krytyczne punkty kontrolne CCP;
- Zbiór procedur i instrukcji;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrożenia systemu HACCP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację HACCP dla piekarni. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia HACCP.


PIEKARNIA HACCP - spis treści:

1. Część wstępna
1.1. Profil Zakładu
1.2. Schemat organizacyjny
1.3. Definicje
1.4. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
1.5. Powołaniu Zespołu HACCP
1.6. Zakres systemu HACCP
1.7. Szkolenia i świadomość personelu
1.8. Plan pomieszczeń
2. Część zasadnicza
2.1. Utworzenie Zespołu HACCP
2.2. Opis Produktu
2.3. Zidentyfikowane zamierzonego sposobu użycia produktu
2.4. Schemat procesu technologicznego
2.5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego
2.6. Analiza zagrożeń
2.7. Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych
2.8. Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP
2.9. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP
2.10. Określenie działań korygujących
2.11. Określenie systemu weryfikacji
2.12. Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
3. Część uzupełniająca
3.1. Dokumentacja związana z Księgą HACCP
3.2. Załączniki

Formularze zawarte w publikacji

Harmonogram
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu HACCP
Z.1.7.1. Indywidualna Karta Pracownika
Z.2.2.1. Specyfikacja wyrobów: pieczywo pszenne
Z.2.4.1. Schemat procesu technologicznego
Z.2.5. Formularz weryfikacji schematu technologicznego
Z.2.6.1. Arkusz identyfikacji zagrożeń
Z.2.7.D. Drzewo decyzyjne
Z.2.8.1. Arkusz kontroli CCP1
Z.2.9.1. Arkusz monitorowania CCP1
Z.2.10.1. Karta niezgodności
Z.2.10.2. Karta reklamacji
Z.2.11. Harmonogram auditów wewnętrznych i przeglądów systemu HACCP
Z.2.11.A. Formularz auditu wewnętrznego
Z.2.11.P. Wzór formularza raportu z przeglądu systemu HACCP
Z.2.11.PP. Program przeglądu systemu HACCP

Procedury i instrukcje HACCP

P.1.7. Procedura szkoleń personelu
P.2.10. Postępowanie z produktami i surowcami niespełniającymi wymagań
P.2.11. Procedura weryfikacji systemu HACCP