A A A

Dokumentacja HACCP » Restauracja

Dokumentacja HACCP dla restauracji - wersja SKOROSZYTOWA (symbol: LK030)

Cena:199.00zł z VAT
Wysyłka w 24 godziny
Masz pytanie? Napisz!

Kompletna, wypełniona przykładowymi danymi, dokumentacja HACCP dla restauracji do samodzielnego wdrożenia w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego.


Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzeń wykonawczych oraz Codex Alimentarius, czyli tzw. Kodeksu Żywnościowego, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Chcesz prowadzić restaurację zgodnie z przepisami prawa?
Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga wdrożenia HACCP?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne posiłków?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja HACCP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej restauracji.

Pamiętaj tylko, że podstawą wdrożenia HACCP jest Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.
 
 
Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Polecam wersję skoroszytową dokumentacji HACCP dla osób nieposiadających komputera. Pełen profesjonalizm.

Andrzej z Rybnika

Rewelacyjna dokumentacja i poradnik dla osób muszących wdrożyć system HACCP w restauracji.

Barbara z Głogowa

 

Zawartość dokumentacji HACCP dla restauracji:

- Księga HACCP (Zrealizowane wymogi ustawowe i Kodeksu Żywnościowego);
- Analiza zagrożeń i wyznaczone krytyczne punkty kontrolne CCP;
- Zbiór procedur i instrukcji;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrożenia systemu HACCP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja SKOROSZYTOWA publikacji:

Publikacja w wersji drukowanej skoroszytowej. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację HACCP dla restauracji. Druga część to dokumentacja właściwa z możliwością uzupełnienia treści przez zakład. Trzecia to poradnik wdrożenia HACCP.


RESTAURACJA HACCP - spis treści:

1. Część wstępna
1.1. Profil Zakładu
1.2. Schemat organizacyjny
1.3. Definicje
1.4. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
1.5. Powołaniu Zespołu HACCP
1.6. Zakres systemu HACCP
1.7. Szkolenia i świadomość personelu
1.8. Plan pomieszczeń
2. Część zasadnicza
2.1. Utworzenie Zespołu HACCP
2.2. Opis Produktu
2.3. Zidentyfikowane zamierzonego sposobu użycia produktu
2.4. Schemat procesu technologicznego
2.5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego
2.6. Analiza zagrożeń
2.7. Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych
2.8. Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP
2.9. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP
2.10. Określenie działań korygujących
2.11. Określenie systemu weryfikacji
2.12. Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
3. Część uzupełniająca
3.1. Dokumentacja związana z Księgą HACCP
3.2. Załączniki

Formularze zawarte w publikacji

Z.1.7.1. Indywidualna Karta Pracownika
Z.2.5. Formularz weryfikacji schematu technologicznego
Z.2.6. Arkusz identyfikacji zagrożeń
Z.2.7.D. Drzewo decyzyjne
Z.2.8. Arkusz Kontroli CCP1
Z.2.9. Arkusz monitorowania CCP
Z.2.11. Harmonogram auditów wewnętrznych i przeglądów systemu HACCP
Z.2.11.A. Formularz auditu wewnętrznego
Z.2.11.P. Program przeglądu systemu HACCP
Z.2.11.R. Raport z przeglądu systemu HACCP

Procedury i instrukcje HACCP

I.2.9. Instrukcja monitorowania CCP
P.1.7. Procedura szkoleń personelu
P.2.10. Procedura postępowania z produktem niezgodnym
P.2.11. Procedura weryfikacji systemu HACCP