A A A

Ocena Ryzyka Zawodowego » Biurowe

Pracownik Administracyjny – Ocena Ryzyka Zawodowego – wersja CD-ROM (symbol: BIUC06)

Ocena ryzyka zawodowego dla prezentowanego stanowiska. Gotowe opracowanie. Wersja CD-ROM.

 

Wszystkie dokumenty oceny ryzyka zawodowego opracowane przez specjalistów. Zgodne z wymogami prawa i odpowiednimi normami w tym PN-N-18002.

 

Każdy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Podstawa prawna: Art. 226 k.p. i § 39 rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997 r.

 

Wersja CD-ROM. Możliwość edycji i druku. Możliwość darmowej dostawy na e-mail.