A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Sklep spożywczy

Dokumentacja GHP dla sklepu - wersja CD-ROM (symbol: LK003)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP dla sklepu spożywczego z działem mięsnym, nabiałowym i mrożonkami. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności handlowej w formie sklepu.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz prowadzić sklep zgodnie z przepisami prawa?
Chcesz zadbać o jakość sprzedawanych produktów?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Idealna publikacja dla osób prowadzących sklep. Polecam

Beata z Rzeszowa

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja. Dziękuję za pomoc.

Lucyna z Koszalina

 
 
Zawartość dokumentacji GHP dla sklepu:

- Księga GHP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej)
Zawiera m.in. następujące instukcje:
- przyjęcia towaru,
- mycia i dezynfekcji,
- zabezpieczenia przeciw szkodnikom,
- usuwania odpadów i ścieków,
- magazynowania,
- oraz inne wymagane prawem;
- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Wersja publikacji na CD-ROM:
 
Publikacja w wersji na CD-ROM. Możliwość edycji i druku wszystkich dokumentów. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację dla sklepu (księga, instrukcje, formularze, karty itp.). Druga część to poradnik wdrożenia GHP, a trzecia to zbiór aktów prawnych. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz MS Word lub OpenOffice Writer.


Spis treści Księgi GHP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej):
 
Lokalizacja i otoczenie firmy
Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
Zabezpieczenie przed szkodnikami
Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w sklepie i jego otoczeniu
Higiena i świadomość personelu
Kontrola wewnętrzna
Usuwanie odpadów i ścieków
Kontrola jakości wody
Postępowanie z produktami na etapie zakupu, przyjęcia produktów
Postępowanie z produktami na etapie transportu wewnętrznego
Postępowanie z produktami na etapie magazynowania / ekspozycji
Postępowanie z produktami na etapie sprzedaży
Dokumentowanie działań z zakresu dobrej praktyki higienicznej
Urzędowa kontrola
 
Wykaz dołączonych formularzy
 
P.GHP.5. Procedura szkoleń personelu
Z.GHP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
Z.GHP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
Z.GHP.3. Karta kontroli obecności szkodników w sklepie
Z.GHP.4. Rejestr mycia i dezynfekcji
Z.GHP.4.1. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
Z.GHP.4.2. Książka sanitarna samochodu
Z.GHP.5. Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
Z.GHP.5.1. Indywidualna Karta Pracownika
Z.GHP.5.2. Indywidualna Karta Pracownika
Z.GHP.6. Karta kontroli bieżącej
Z.GHP.11. Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie