A A A

Dokumentacja GHP / GMP » Gastronomia

Dokumentacja GHP/GMP dla gastronomii - wersja CD-ROM (symbol: LK009)

Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla zakładu gastronomicznego: baru, pubu, małej pizzerii, punktu z posiłkami fast-food, kebab, daniami orientalnymi czy kurczakami z rożna itp. Jest to KOMPLETNY, wypełniony przykładowymi danymi, zbiór dokumentacji specjalnie przygotowanej dla działalności wyżej wymienionych punktów gastronomicznych.

Wszystkie dokumenty przygotowane według wymogów Ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz rozporządzeń wykonawczych, co gwarantuje zgodność materiałów z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 

Musisz spełnić zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Chcesz prowadzić punkt gastronomiczny zgodnie z prawem?
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo przygotowywanych posiłków?

Odpowiedź TAK, oznacza to, że dokumentacja GHP/GMP jest tym, czego szukasz i potrzebujesz dla swojej firmy.
 
Pamiętaj tylko, że po wdrożeniu GHP/GMP należy wdrożyć system HACCP.


Dokumentacja zgodna z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
 
Kilka opinii naszych Klientów:

Dokumentacja z KsiegarniaBiznesowa.pl pozwoliła mi spełnić wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Polecam.

Andrzej z Płońska

Profesjonalizm i poprawność. Szybka realizacja.

Barbara z Gliwic

 
 
Wersja publikacji na CD-ROM:

Publikacja w wersji na CD-ROM. Możliwość edycji i druku wszystkich dokumentów. Składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera przykładową dokumentację dla firmy gastronomicznej (księga, instrukcje, formularze, karty itp.). Druga część to poradnik wdrożenia GHP/GMP, a trzecia to zbiór aktów prawnych. Wymagany komputer z Windows 98, Me, XP, Vista oraz MS Word lub OpenOffice Writer.


Zawartość dokumentacji GHP/GMP dla gastronomii:

- Księga GHP/GMP (Zbiór instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej)
Zawiera m.in. następujące instukcje:
- przyjęcia towaru,
- mycia i dezynfekcji,
- zabezpieczenia przeciw szkodnikom,
- usuwania odpadów i ścieków,
- magazynowania,
- produkcji posiłków,
- przechowywania próbek,
- oraz inne wymagane prawem;

- Zbiór formularzy zapisów;
- Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Higienicznej GHP;
- Zbiór aktów prawnych (zawarty tylko w wersji CD-ROM);


Spis treści Księgi GHP/GMP (Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej):

1. Lokalizacja i otoczenie firmy
2. Wyposażenie techniczne, sprzęt kontrolno-pomiarowy
3. Zabezpieczenie przed szkodnikami
4. Mycie i dezynfekcja, utrzymanie porządku w barze i jej otoczeniu
5. Higiena i świadomość personelu
6. Kontrola wewnętrzna
7. Usuwanie odpadów i ścieków
8. Kontrola jakości wody
9. Przyjmowanie i zakup produktów
10. Magazynowanie produktów i gotowych posiłków
11. Przygotowanie produktów do przyrządzania posiłków
12. Przyrządzanie posiłków
13. Przechowywanie próbek gotowych posiłków
14. Dokumentowanie działań z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej
15. Urzędowa kontrola

Wykaz dołączonych formularzy

1. Z.GMP.2. Karta przeglądów i konserwacji urządzeń
2. Z.GMP.2.1. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
3. Z.GMP.3. Karta kontroli obecności szkodników
4. Z.GMP.4. Karta mycia i dezynfekcji
5. Z.GMP.4.1. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
6. Z.GMP.4.2. Książka sanitarna samochodu
7. Z.GMP.5. Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
8. Z.GMP.6. Karta kontroli bieżącej
9. Z.GMP.9. Karta kontroli przyjęcia produktów